Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt
 • 26 DRUYNA HARCERSKA
  „ROZPIEWANA DRUYNA”

  Druyna harcerska reaktywowaa swoj dziaalno 8 padziernika 2004 roku przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Midzyrzeczu. Opiek nad ni przejy dwie nauczycielki Jolanta Isula (druynowa) i Magorzata Rychlewska (przyboczna), które w lutym 2005 roku zdobyy patenty druynowych na kursie organizowanym przez Hufiec Beskidzki. Obie posiadaj równie stopie przewodnika.
  W skad druyny weszo 26 uczniów z klasy IV a i IV b. Uczniowie stworzyli dwa zastpy.

  „Roztaczone stokrotki” - zastpowa Bogusawa Badura
  oraz Borowa Justyna, Dropczyska Klaudia, Glos Agnieszka, Kaczmar Ewa, Królak Martyna, Kucia Dorota, Lis Marzena, Niemczyk Magdalena, Mojyszek Anna, Mojyszek Katarzyna, Tolarczyk Angelika, Urbaniec Sylwia, Warzecha Katarzyna.

  „ Wyjce wilki ” – zastpowy Marek Polakowski
  oraz Danel Damian, Danel Pawe, Czarniecki Konrad, Dyczek ukasz, Folek Radosaw, Kramarz Sebastian, Mikoajczyk Patryk, Pierzga Dawid, Rowiski Kacper, Zawia Bartomiej, Zipser Mateusz.

  Druyna od pocztku swojej dziaalnoci posiada swoj wasn obrzdowo:

  piosenk druyny i piosenki zastpów,

  proporzec druyny i proporczyki zastpów,

  stae elementy rozpoczynajce i koczce nasze cotygodniowe zbiórki.

  We wrzeniu 2006 roku dotychczasowi harcerze przeszli do gimnazjum w Mazacowicach i w zwizku z tym zorganizowano nabór do druyny. Obecnie druyna liczy 22 osoby. Skada si z trzech zastpów. S to:

  „piewajce druhenki”zastpowa Magdalena Szymaska
  oraz Czader Klaudia, Jczko Katarzyna, Kulpa Monika, Kusak Gabriela, Pasierbek Marta, Ryszka Aleksandra, Wojtas Karolina.

  „ Roztaczone stokrotki” zastpowa Byrdy Kinga
  oraz Fijak Paulina, Wojciechowska Klaudia, Gluza Magdalena, Kiepiel Marcelina, Ryszka Paulina, Skowska Paulina, Stokosa Dominika.
  „Wyjce wilki”zastpowy Pawowski Daniel
  oraz Dropczyski Dawid, Matua Robert, Ryszka Jakub, Skowski Dawid, Waloszek Piotr.

  Druyna kadego roku pracuje w oparciu o plan pracy, zaakceptowany przez komend Hufca Beskidzkiego w Bielsku - Biaej. Zadania realizujemy na cotygodniowych zbiórkach. Spotykamy si w szkole w kady poniedziaek o godzinie 15.00.

  Efekty dziaalnoci druyny harcerskiej:

  Dziki zaoeniu w szkole druyny harcerskiej uczniowie bardziej zintegrowali si, co pozwolio zacieni im wizy midzy sob i pozytywnie oddziaywa na reszt spoecznoci uczniowskiej. Harcerstwo zapewnio ciekawy sposób spdzania wolnego czasu i poszerzyo ofert zaj pozalekcyjnych. Podnioso pozytywny wizerunek szkoy zarówno w rodowisku lokalnym jak i poza nim. Harcerze poprzez idee zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim nauczyli si ceni tradycyjne wartoci takie jak uczciwo, prawdomówno, odpowiedzialno, sumienno. S bardziej otwarci na potrzeby innych. Chtniej udzielaj sobie wsparcia i pomocy. Nauczyli si wspópracowa ze sob, co pozwala im pokonywa wasne trudnoci i problemy. S lepiej przygotowani do ycia poprzez realizowanie rónorodnych zada, zapewniajcych im wszechstronny rozwój. Rónorodne imprezy harcerskie (biwaki, obóz, zbiórki, kominki, zloty), pozwoliy nawiza przyjanie z harcerzami z innych druyn i wspólnie przeywa wiele wspaniaych i niezapomnianych chwil.

  O tym, co najciekawszego i niepowtarzalnego dziao si i dzieje w naszej druynie przedstawiaj poniej zdjcia:

Przyrzeczenie harcerskie - czerwiec 2004
Przyrzeczenie harcerskie - czerwiec 2005
Przyrzeczenie harcerskie - czerwiec 2006
Konkursy i festiwale
Dyplom
Konkursy i festiwale
Konkursy i festiwale
Konkursy i festiwale
Konkursy i festiwale
Konkursy i festiwale
Dyplom
Konkursy i festiwale
Dyplom
Wyrnienie
Konkursy i festiwale
Konkursy i festiwale
Konkursy i festiwale
Biwak Harcerski w Midzyrzeczu - padziernik 2004 i 2006
Biwak Harcerski w Midzyrzeczu - padziernik 2004 i 2006
Biwak Harcerski w Midzyrzeczu - padziernik 2004 i 2006
Biwak Harcerski w Midzyrzeczu - padziernik 2004 i 2006
Biwak Harcerski w Midzyrzeczu - padziernik 2004 i 2006
Biwak Harcerski w Midzyrzeczu - padziernik 2004 i 2006
Biwak Harcerski w Midzyrzeczu - padziernik 2004 i 2006
Biwak Harcerski w Midzyrzeczu - padziernik 2004 i 2006
Biwak Harcerski w Jaworzu - czerwiec 2005
Biwak Harcerski w Jaworzu - czerwiec 2005
Biwak Harcerski w Jaworzu - czerwiec 2005
Biwak Harcerski w Jaworzu - czerwiec 2005
Biwak Harcerski w witoszwce - wrzesie 2005
Biwak Harcerski w witoszwce - wrzesie 2005
Biwak Harcerski w witoszwce - wrzesie 2005
Biwak Harcerski w witoszwce - wrzesie 2005
Biwak Harcerski w Pogrzu - maj 2007
Biwak Harcerski w Pogrzu - maj 2007
Biwak Harcerski w Pogrzu - maj 2007
Biwak Harcerski w Pogrzu - maj 2007
Biwak Harcerski w Pogrzu - maj 2007
Biwak Harcerski w Pogrzu - maj 2007
Wsppraca z Hufcem Beskidzkim - wizyta w Wiosce Harcerskiej na Boniach - maj 2004 i 2005
Wsppraca z Hufcem Beskidzkim - wizyta w Wiosce Harcerskiej na Boniach - maj 2004 i 2005
Wsppraca z Hufcem Beskidzkim - wizyta w Wiosce Harcerskiej na Boniach - maj 2004 i 2005
Wsppraca z Hufcem Beskidzkim - wizyta w Wiosce Harcerskiej na Boniach - maj 2004 i 2005
Wsppraca z Hufcem Beskidzkim - wigilia w Hufcu, grudzie 2005
Wsppraca z Hufcem Beskidzkim - wigilia w Hufcu, grudzie 2005
Wsppraca z Hufcem Beskidzkim - uroczysto
Wsppraca z Hufcem Beskidzkim - uroczysto
Wsppraca z Hufcem Beskidzkim - uroczysto
Promowanie druyny w rodowisku lokalnym i poza nim - Wigilia dla rodzicw, grudzie 2004
Promowanie druyny w rodowisku lokalnym i poza nim - Wigilia dla rodzicw, grudzie 2004
Promowanie druyny w rodowisku lokalnym i poza nim - wystp z okazji 40-lecia szkoy
Promowanie druyny w rodowisku lokalnym i poza nim - wystp z okazji 40-lecia szkoy
Promowanie druyny w rodowisku lokalnym i poza nim - wystepy z pieniami patriotycznymi w Kociele Parafialnym 2004
Promowanie druyny w rodowisku lokalnym i poza nim - wystepy z pieniami patriotycznymi w Kociele Parafialnym 2006
Promowanie druyny w rodowisku lokalnym i poza nim - roznoszenie Betlejemskiego wiata Pokoju
Promowanie druyny w rodowisku lokalnym i poza nim - roznoszenie Betlejemskiego wiata Pokoju
Promowanie druyny w rodowisku lokalnym i poza nim - roznoszenie Betlejemskiego wiata Pokoju
Nasz wkad w akcj
Nasz wkad w akcj
Nasz wkad w akcj
Nasz wkad w akcj
Obozy harcerskie - azy, lipiec 2005
Obozy harcerskie - azy, lipiec 2005
Obozy harcerskie - azy, lipiec 2005
Zbirka harcerska
Zbirka harcerska
Zbirka harcerska
Zbirka harcerska
Zbirka harcerska
Zbirka harcerska
Zbirka harcerska
Zbirka harcerska
Zbirka harcerska
Zbirka harcerska
powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020