Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Regulamin korzystania z podrcznikw zakupionych z dotacji celowej MEN dla uczniw
data dodania: Niedziela 13 wrze¶nia 2015

Regulamin korzystania z podrczników zakupionych z dotacji celowej MEN dla

uczniów klasy ……..w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Midzyrzeczu

 

 1. Podrczniki, materiay edukacyjne oraz materiay wiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN s wasnoci szkoy.

 2. Zakupione podrczniki, materiay edukacyjne oraz materiay wiczeniowe wypoyczane s uczniom nieodpatnie na czas ich uytkowania w danym roku szkolnym.

 3. Materiay wiczeniowe biblioteka przekazuje uczniom, bez obowizku zwrotu.

 4. Podrczniki znajduj si na stanie biblioteki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Midzyrzeczu i podlegaj zwrotowi w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.

 5. Kady podrcznik zostaje oboony w specjalnie przygotowane przeroczyste folie i w takiej formie jest uytkowany przez uczniów.

 6. Podrczniki maj suy uczniom przez 3 lata szkolne, zaczynajc od roku szkolnego 2014/2015 i dlatego naley zwróci je do biblioteki w najlepszym moliwym stanie.

 7. Uczniowie s zobowizani do poszanowania wypoyczonych podrczników.

 8. Zabrania si mazania, pisania, rysowania, wyrywania kartek w podrcznikach oraz wszelkich dziaa prowadzcych do jego zabrudzenia lub zniszczenia.

 9. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia ponosz pen odpowiedzialno materialn za wszelkie uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie podrczników.

 10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez ucznia podrcznika, fakt ten naley niezwocznie zgosi dyrektorowi placówki.

 11. W przypadku zmiany szkoy ucze jest zobowizany do zwrócenia wypoyczonego podrcznika.

 12. Uczniowie klas IV-VI zobowizani s do oprawienia wicze i podrczników.

 

 

 

Podpis rodzica                                                                                                                                                                                  Podpis ucznia

 

powrt
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020