Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona g│ˇwna »
Strona G│ˇwna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziť
Miŕdzyrzecze
Samorzad
Miŕdzyrzecze
Miŕdzyrzecze
Zespˇ│ Szkolno Przedszkolny
Zespˇ│ Szkolno Przedszkolny
Miŕdzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Miŕdzyrzecze
GOK
Miŕdzyrzecze
Biblioteka
Miŕdzyrzecze
OÂrodek Zdrowia
Miŕdzyrzecze
Parafie
Miŕdzyrzecze
Miŕdzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciˇ│ Miŕdzyrzecza
Miŕdzyrzecze
OSP
Miŕdzyrzecze
Miŕdzyrzecze
KGW
Miŕdzyrzecze
Miŕdzyrzecze
Zespˇ│ Miŕdzyrzeczanie
Miŕdzyrzecze
Emeryci
Miŕdzyrzecze
Kluby sportowe
Miŕdzyrzecze
Miŕdzyrzecze
Ko│o │owieckie
MiŕdzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesi╣ca
Strona g│ˇwna
powrˇt

XXIII Niedziela Zwyk´┐Ża
data dodania: Wtorek 5 wrzeÂnia 2017

XXIII NIEDZIELA ZWYK´┐ŻA 

 

 

 

10 wrze´┐Żnia 2017

OG´┐ŻOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dzi´┐Ż przypada 23 niedziela zwyk´┐Ża. Jako wspólnota braci i sióstr w wierze gromadzimy si´┐Ż wokó´┐Ż Jezusa Chrystusa, który jest ´┐Żród´┐Żem ´┐Żaski, mi´┐Żo´┐Żci i pokoju. W tej wspólnocie wszyscy jeste´┐Żmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Przepe´┐Żnieni trosk´┐Ż o dobro naszych braci i sióstr prosimy za tych, którzy pob´┐Ż´┐Żdzili i zeszli z drogi wiary na bezdro´┐Ża zatracenia. Dla nich b´┐Żagajmy Boga o ´┐Żask´┐Ż powrotu na ´┐Żcie´┐Żki Bo´┐Żej obecno´┐Żci.

Dzi´┐Ż rozpoczynamy Tydzie´┐Ż Wychowania. Sk´┐Żadka jest przeznaczona na Uniwersytet Papieski Jana Paw´┐Ża II.

Ko´┐Żció´┐Ż parafialny Naj´┐Żwi´┐Żtszego Serca Pana Jezusa w K´┐Żtach jest dzi´┐Ż miejscem sprawowania Mszy ´┐Żwi´┐Żtej dzi´┐Żkczynnej za tegoroczne plony.

 

  1. Liturgiczne obchody tygodnia:

a)     w ´┐Żrod´┐Ż, 13 wrze´┐Żnia – wspomnienie ´┐Żw. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Ko´┐Żcio´┐Ża,

b)     w czwartek, 14 wrze´┐Żnia – ´┐Żwi´┐Żto Podwy´┐Ższenia Krzy´┐Ża ´┐Żwi´┐Żtego,

c)     w pi´┐Żtek, 15 wrze´┐Żnia – wspomnienie Naj´┐Żwi´┐Żtszej Maryi Panny Bolesnej. W tym dniu modlimy si´┐Ż równie´┐Ż do Bo´┐Żego Mi´┐Żosierdzia z racji trzeciego pi´┐Żtku miesi´┐Żca,

d)     w sobot´┐Ż, 16 wrze´┐Żnia – wspomnienie ´┐Żwi´┐Żtych m´┐Żczenników Korneliusza, papie´┐Ża, i Cypriana, biskupa.

 

  1. W ´┐Żrod´┐Ż, pi´┐Żtek i sobot´┐Ż przypadaj´┐Ż Kwartalne Dni Modlitwy za dzieci, m´┐Żodzie´┐Ż i wychowawców.

 

  1. W najbli´┐Ższ´┐Ż ´┐Żrod´┐Ż, 13 wrze´┐Żnia odprawiamy Nabo´┐Że´┐Żstwo Fatimskie. Tradycyjnie o godz. 17:00 Droga krzy´┐Żowa, o godz. 18:00 Ró´┐Żaniec, a o godz. 19:00 Msza ´┐Żwi´┐Żta. Zach´┐Żcamy do udzia´┐Żu w tej formie pobo´┐Żno´┐Żci.

 

  1. Przypominamy, ´┐Że w najbli´┐Ższ´┐Ż sobot´┐Ż, 16 wrze´┐Żnia, odb´┐Żdzie si´┐Ż X Pielgrzymka Ma´┐Ż´┐Że´┐Żstw i Rodzin Diecezji Bielsko-´┐Żywieckiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. W programie, o godz.:         

10:00 - Rozpocz´┐Żcie Drogi Krzy´┐Żowej (stacja u Pi´┐Żata),                           

12:00 - Akatyst ku czci Bogurodzicy,                                                        

12:30 - Rozpocz´┐Żcie Mszy ´┐Żwi´┐Żtej, nast´┐Żpnie Piknik,                               

15:00 - Nabo´┐Że´┐Żstwo zawierzenia rodzin.

Na t´┐Ż pielgrzymk´┐Ż planujemy wyjazd autokarowy. Zapisy w zakrystii.

 

  1. Natomiast w przysz´┐Ż´┐Ż niedziel´┐Ż, 17 wrze´┐Żnia – obchodzimy ´┐Żwiatowy Dzie´┐Ż ´┐Żrodków Spo´┐Żecznego Przekazu. W tym dniu, ofiar´┐Ż (do puszek) b´┐Żdziemy mogli wesprze´┐Ż dzia´┐Żanie Diecezjalnego Radia Anio´┐Ż Beskidów.

 

  1. Zach´┐Żcamy wszystkich do czytania prasy katolickiej.

 

  1. Niech Pan Bóg b´┐Żogos´┐Żawi wszystkim, którzy modlitw´┐Ż i ofiar´┐Ż wspieraj´┐Ż nasz´┐Ż parafi´┐Ż.

 

powrˇt
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciˇ│ Miŕdzyrzecza 2007-2015