Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
  • 14 paĽdziernika  Vlado

    https://www.youtube.com/watch?v=pKZYRcofiKQ&t=190s - Pozdrawiam,i zapraszam na spektakl
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

 153 PamiÄ…tka ZaĹ‚oĹĽenia i PoĹ›wiÄ™cenia KoĹ›cioĹ‚a Ewangelickiego w MiÄ™dzyrzeczu- 21.07.2019 r.

 
        W niedzielÄ™ 21 lipca br. odbyĹ‚o siÄ™ uroczyste naboĹĽeĹ„stwo z okazji 153 PamiÄ…tki ZaĹ‚oĹĽenia i PoĹ›wiÄ™cenia KoĹ›cioĹ‚a Ewangelickiego w MiÄ™dzyrzeczu.
NaboĹĽeĹ„stwo poprzedziĹ‚ Poranek PieĹ›ni i Muzyki Religijnej, który rozpoczÄ…Ĺ‚ siÄ™ o godz. 9:00. W tym roku chór parafialny zaprosiĹ‚ do wspólnego Ĺ›wiÄ™towania i ubogacenia uroczystoĹ›ci pieĹ›niami ZespóĹ‚ ,,Dla Niego” ze Skoczowa. ZespóĹ‚ ten prowadzi Dorota PodĹĽorska. Poranek PieĹ›ni rozpoczÄ…Ĺ‚ chór parafialny z MiÄ™dzyrzecza pod dyr. Agnieszki Brzezickiej który wykonaĹ‚ sześć pieĹ›ni. W trakcie wystÄ™pu prezes chóru Alina Fender zĹ‚oĹĽyĹ‚a w imieniu chóru parafialnego, Diakon Barbarze Adamus podziÄ™kowania i ĹĽyczenia oraz wrÄ™czyĹ‚a bukiet kwiatów z okazji zakoĹ„czenia sĹ‚uĹĽby czynnej w koĹ›ciele i przejĹ›cia na emeryturÄ™. Chór zadedykowaĹ‚ Pani Diakon jednÄ… z pieĹ›ni- ,,BÄ™dÄ™ Ĺ›piewaĹ‚ Tobie”. W drugiej części Poranku blok pieĹ›ni wykonaĹ‚ ZespóĹ‚ Dla Niego. Na zakoĹ„czenie chór parafialny wraz z zespoĹ‚em poĹ‚Ä…czyli siĹ‚y i stworzyli ,,megachór" wspólnie Ĺ›piewajÄ…c pieśń ,, BĹ‚ogosĹ‚awieĹ„stwo irlandzkie”.
       O godzinie 10:00 Rada Parafialna wraz z duchownymi weszĹ‚a do koĹ›cioĹ‚a i rozpoczęło siÄ™ naboĹĽeĹ„stwo dziÄ™kczynne. KsiÄ…dz proboszcz Andrzej Dyczek przywitaĹ‚ wszystkich zebranych, parafian oraz goĹ›ci, którzy przybyli do nas aby wspólnie Ĺ›wiÄ™tować ,,urodziny KoĹ›cioĹ‚a”.
       W szczególnoĹ›ci przywitaĹ‚ zaproszonego kaznodziejÄ™ Ĺ›wiÄ…tecznego którym byĹ‚ ks. Alfred Borski ze Skoczowa. NastÄ™pnie przywitaĹ‚ Diakon BarbarÄ™ Adamus której zĹ‚oĹĽyĹ‚ serdeczne podziÄ™kowania za lata wspóĹ‚pracy w naszej parafii, prowadzenie nauki religii, udziaĹ‚ w zajÄ™ciach plastycznych, czynny udziaĹ‚ i prowadzenie naboĹĽeĹ„stw Ĺšwiatowego Dnia Modlitwy oraz wiele innych rzeczy które Pani Basia prowadziĹ‚a w naszej parafii. W imieniu Rady Parafialnej podziÄ™kowania i ĹĽyczenia zĹ‚oĹĽyli Mariusz Fender i Danuta Kurcius.
W nabożeństwie wziął udział emerytowany proboszcz ks. Jan Lech Klima.
       OkolicznoĹ›ciowe kazanie wygĹ‚osiĹ‚ proboszcz parafii ewangelickiej w Skoczowie ks. Alfred Borski, na tekst wyjÄ™ty z Ewangelii Mateusza 6,21- Tam skarb twój, gdzie serce twoje.
       W trakcie naboĹĽeĹ„stwa jednÄ… pieśń zaĹ›piewaĹ‚ chór parafialny z MiÄ™dzyrzecza a dwie pieĹ›ni wykonaĹ‚ ZespóĹ‚ Dla Niego, oraz odbyĹ‚a siÄ™ ofiara która przeznaczona zostanie na potrzeby parafii a m.in. na remont organ który rozpocznie siÄ™ 5 sierpnia. Po naboĹĽeĹ„stwie goĹ›ciliĹ›my ZespóĹ‚ Dla Niego w salce parafialnej na ciepĹ‚ym poczÄ™stunku, koĹ‚aczu, kawie i herbacie.
       W piÄ…tek i sobotÄ™ przed PamiÄ…tkÄ… ZaĹ‚oĹĽenia i PoĹ›wiÄ™cenia KoĹ›cioĹ‚a trwaĹ‚y prace przygotowawcze do pieczenia koĹ‚aczy. To juĹĽ dĹ‚ugoletnia tradycja w naszej parafii, a smak naszych ,, miÄ™dzyrzeckich koĹ‚oczy” znany jest nie tylko w naszej miejscowoĹ›ci ale przyjeĹĽdĹĽajÄ… osoby nie tylko z sÄ…siednich parafii ale takĹĽe z sÄ…siednich powiatów. Tak byĹ‚o i tym razem. Upieczonych zostaĹ‚o 120 koĹ‚aczy a ich sprzedaĹĽ trwaĹ‚a tylko godzinÄ™. Bardzo dziÄ™kujemy wszystkim osobom zaangaĹĽowanym w te prace a w szczególnoĹ›ci PaĹ„stwu Barbarze i Benedyktowi Danel z Cukierni Jagódka z MiÄ™dzyrzecza Dolnego za przychylność i nieodpĹ‚atne upieczenie naszych koĹ‚aczy przygotowanych w tradycyjny sposób.


Mariusz Fender
Foto: Zuzanna Szarek
powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015