Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Nasza Wizytwka
data dodania: ¦roda 24 grudnia 2008

Midzyrzecze to miejscowo pooona na poudniu Polski, na Pogórzu lskim, któr stanowi dwa soectwa: Midzyrzecze Górne i Midzyrzecze Dolne. Nazwa wsi pochodzi od jej pooenia midzy rzekami: Midzyrzeczank, Jasienic, Rudawk  oraz Wapienic. Pierwsze wzmianki o wsi pochodz z 1305 roku.

Dr Jerzy Polak, historyk, tak mówi o Midzyrzeczu:

" ... Znam dosy dobrze ziemi bielsk i ziemi cieszysk i miem twierdzi, e najwiksze i najbogatsze domy murowane siedloków lskich czy lsko-cieszyskich znajduj si i znajdoway w Midzyrzeczu... Tu mieszkali ludzie bogaci i wiatli. Wynikao to nie tylko z rozwoju historycznego Midzyrzecza  - ta wioska bya zawsze wiosk ksic, nigdy nie bya wasnoci szlachty, a z tego bray si pewne wzgldy finansowe i ustrojowe...  Midzyrzecze byo jedn ze wsi, które przodoway w wieku XIX w czytelnictwie, w zamawianiu ksiek w ksigarniach...


Przegldajc listy wystawców na wystawach przemysowo-rolniczych organizowanych w XIX wieku w Cieszynie, Opawie, Bielsku, Krakowie czy Lwowie ze zdumieniem odkrywaem tam rolników z Midzyrzecza. To byli bogaci, prni przedsibiorcy rolni, którzy obznajomieni z literatur rolnicz, produkowali tu róne rodzaje zbó, mieli wysokie plony, hodowali bydo i karpie, które pokazywali na tych wystawach i zdobywali tam nagrody...


Midzyrzecze jest oryginalnym zabytkiem tzw. osadnictwa anowego, które przeszo w wiekach rednich przez ca Europ od Francji a po Lwów i które ju samo w sobie jest zabytkiem w skali europejskiej...

Pierwszymi mieszkacami bya tu ludno polskoetniczna, która przybya w kocu wieku XIII, ... osadnicy niemieccy dotarli do Midzyrzecza dopiero w XV wieku, w tak zwanej wtórnej fali osadnictwa anowego... Spoecznoci te, polska i niemiecka, wzajemnie si ubogacay, zarówno pod wzgldem kultury rolnej jak i kultury umysowej. pieway i chodziy do jednego kocioa, czy póniej do dwóch kocioów dwóch wyzna...

Chciabym podkreli wszechstronn rol Midzyrzecza, z której powinnimy by dumni. I chocia znikn zabytek, który by takim sztandarem wywoawczym Midzyrzecza, to nie powinnimy zapomina, e oprócz zabytku materialnego istnieje jeszcze sztandar ywy, czyli obecni mieszkacy. S oni potomkami tych, którzy przez przeszo 700 lat tworzyli histori i kultur tej ziemi, kultur bardzo wysok. Powinna ona by rozwijana, nie powinnimy si jej wstydzi, nie powinnimy czu si czym gorszym od mieszkaców miast, czy innych regionów Polski. Dlatego, e zawsze bylimy tu Europ".


                                                _____ O _____

Na terenie wsi znajduj si: orodek zdrowia, poczta, biblioteka oraz dwie parafie: rzymskokatolicka i ewangelicko-augsburska, Rolnicza Spódzielnia Produkcyjna „Rolnik”. Ma tu swoj siedzib wiele firm usugowych i produkcyjnych. Od ponad 100 lat dziaaj take dwie ochotnicze strae poarne. Od 1947 r. panie rozwijaj swoje zainteresowania w ramach Kó Gospody Wiejskich. Przy KGW Midzyrzecze Dolne istnieje Zespó Regionalny „Midzyrzeczanie”, a przy OSP Midzyrzecze Dolne orkiestra dta. Od 1931 roku przy parafii ewangelicko-augsburskiej dziaa chór kocielny, od 2007 roku przy parafii katolickiej schola „Agni Novi”. W 1998 roku reaktywowano dziaalno Akcji Katolickiej, zaoonej jeszcze przed 1939 rokiem. We wsi s te dwa kluby sportowe: Jedziecki Klub Sportowy „Czanki” oraz Klub Sportowy „Midzyrzecze”, ponadto istnieje Koo owieckie „Hubertus” oraz Koo Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Najmodsz instytucj kulturalno – owiatow jest otwarta w 2003 r. Filia Gminnego Orodka Kultury. W listopadzie 2007 roku oddano do uytku Orodek Kultury Regionalnej “Chata Midzyrzecze”, budowany ze rodków gminnych, przy znaczcym dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej. Do nowego budynku, wykonanego w formie stylizowanej drewnianej chaty wiejskiej, zostaa przeniesiona filia Gminnego Orodka Kultury oraz Izba Regionalna. Ekspozycja Izby Regionalnej, podobnie jak i powstay w roku 2007 serwis internetowy Midzyrzecza  zostay sfinansowane ze rodków grantu „Rzeczpospolitej Internetowej”. Najmodsz organizacj spoeczn w Midzyrzeczu jest zaoone w licu 2008 roku Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza.

                                                _____ O _____


W Midzyrzeczu warto zobaczy:

Dwa Kocioy


Chata Midzyrzecze

Chata usytuowana jest w centralnym punkcie Midzyrzecza. Istotnie wpywa na nasz kultur, oraz edukacj modego pokolenia m.in. poprzez liczne spotkania ze znanymi autorytetami Podbeskidzia. Organizowane s tutaj take zajcia dla najmodszych, gdzie mog uczestniczy w zajciach plastycznych, wysucha piknych bajek czytanych „na ywo”. Moemy tu zgbi tajemnice przeszoci ogldajc eksponaty Izby Regionalnej. S tu przedmioty uywane dawniej w yciu codziennym naszych przodków, które zdecydowanie warte s powicenia czasu . Nasza chata jest take siedzib powoanego niedawno Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza, które sw dziaalnoci pomaga w pielgnowaniu dziedzictwa kulturowego naszej wioski, oraz tworzc stron internetow daje nam szans przedstawienia si caemu wiatu.. Skrzypice wrota Chaty, stoj przed nami otworem, by przenie nas w zamierzche czasy.


Izba Regionalna


 


Stara RemizaSala Bankietowa


Rzeka Jasieniczanka

Do rzeki mona doj kilkoma polnymi drogami, cieszc si cisz i spokojem. Przepiknie spaceruje si latem, wród pól zboem malowanych, którego zapach unosi si w powietrzu, przy akompaniamencie wierszczy polnych. Pozostawiajc prac, wszelkie troski i kopoty, wspaniale jest wybra si w to miejsce. Wachlarz zotych kosów delikatnie muskany ciepym wiatrem, jedwabicie snuje si po Midzyrzeczu. Brnc wród traw zielonych, koi nasze ciaa i umysy. Nadsuchujc piewu ptaków, obserwujc sarny chylce swe gowy ku ziemi, podziwiajc baniow sceneri oddalonych Beskidów i okalajcych Midzyrzecze wiosek, mona prawdziwie odetchn, zapomnie o codziennych trudach. Nie zabraknie podczas wdrówki, czasu na rozmylania i kontemplacj. Znajdujemy tu miejsce aby usi i odpocz z ulubion ksik w doni. Nad rzek wspaniale jest wypoczywa z rodzin, patrzc na dzieci taplajce si w wodzie, za w upalne dni mona schroni si w cieniu rosncych tam drzew. ysiejce zakola rzeki, urozmaicaj wdrówk zaskakujco szerokim korytem. Z kamienistego brzegu mona wej wprost w szemrzc wasnym rytmem wod, obserwowa, nadsuchiwa, poznawa przyrod i wiat zwierzt. Wieczorem, rozlegle nioscy si rechot ab, umila powrót do domów. Zim rozlega si tu miech dzieci i dorosych, bawicych si w niegu, na sankach i kuligach.


Ul. Spacerowa, ul. Widok, ul. Grabinka – ciekawa trasa rowerowa.

Amatorzy rowerowych wycieczek take maj gdzie jedzi. Krótka wyprawa ul. Spacerow, ul. Widok oraz ul. Grabinka jest przepiknie widokowa. Pokonanie Spacerowej wymaga nieco wysiku, ale wart on jest widoków. Dziki niemu podziwiamy panoram lska oraz Midzyrzecza Górnego i Dolnego. Przytulone lasy do pagórków, niby szal okrywajcy pola. cieki i dróki obrysowuj pastelowe obrazy zielonych k i kwitncych sadów. To przyroda prowadzi nas w najskrytsze zakamarki Midzyrzecza, rozbudzajc ch dogbnego poznania naszej miejscowoci.
Z ul. Spacerowej widoczny jest koció ewangelicko – augsburski, koció katolicki, szeregi domów i szachownica pól uprawnych, wzniesienie Prochowni, stawy w Midzyrzeczu Dolnym, zapora w Goczakowicach i wiele, wiele innych naprawd ciekawych miejsc. Przemykajc ul. Widok, wiodc wierzchokiem Midzyrzecza Górnego, moemy spokojnie wzi oddech i spoglda na rozpocierajc si panoram Beskidów i miasta - Bielska-Biaej. Ze szczytu ul. Grabinka ogldamy pejza kolorowych pól i wczeniej wspomnianego lska. W tym miejscu wielu znajduje  chwil aby westchn i umiechn si do najbliszych.. Zjedajc ostrym zboczem w dó odsania si widok na koció katolicki, zabudowania, okoliczne lasy oraz ciek wydeptan dawno temu suc naszym dziadkom, rodzicom i nam.

Midzyrzeckie Sady:

Gdy w Midzyrzeczu wiosna w peni, bociany "remontuj" swoje gniazda a rolinno bujnie ronie. W naszym podbeskidzkim krajobrazie dominuje wówczas soczysta ziele przeplatana socem kwitncych rzepaków i podbiau. Zachwycaj swym piknem midzyrzeckie sady, które jak co roku obsypay si róowo-biaym kwieciem. (...)
Nowa era sadownictwa nastaa w drugiej poowie ubiegego stulecia, kiedy to zosta w Polsce powoany Instytut Sadownictwa. W Midzyrzeczu równie zaczy powstawa sady towarowe, w których dominuj drzewa niskopienne, szczepione na karowych lub pókarowych podkadkach, zasadzone w szpalery przypominajce winnice. Sady te prowadzone s przez profesjonalnych sadowników. S to czsto sady rodzinne, gdzie profesja ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. (...)
Owoce z midzyrzeckich sadów (gównie jabka i winie) mona kupi w sklepach poudniowej Polski, s te eksportowane do Czech i Niemiec. Odwiedzajcy Midzyrzecze gocie mog ich skosztowa podczas wielu lokalnych imprez, jako, e nasi sadownicy zawsze chtnie wspomagaj organizacj doynek i festynów, przekazujc swoje owoce na poczstunek. 


Czanki”

W podbeskidzkim powiecie bielskim ley malownicza wie Midzyrzecze Górne, na terenie której znajduje si orodek sportowy Jedzieckiego Klubu Sportowego „Czanki” – chluba Gminy Jasienica.
Obiekt ten to pikny stary budynek z zabudowaniami stajennymi z okresu przeomu wieku,kryta ujedalnia,oraz otwarty plac do jazdy konnej.
JKS „Czanki” gwarantuje peny relaks w siodle podczas przejadek jak i odpoczynek w otoczeniu koskich bów na terenie obiektu.
Z aromatycznie pachnc kaw na spodeczku moemy wypocz w starej izbie w wygodnym mikkim fotelu moemy zabra j ze sob by posucha koskiego renia i dwików przegryzanego sianka w stajni lub dla zwikszenia emocji mona take przej „par kroków„ na plac do jazdy lub kryt ujedalni by przyglda si prowadzonym zajciom rekreacyjnym lub sportowym. Emocje sign zenitu podczas imprez, których Klub jest organizatorem. S to wiosenne zawody konne w skokach przez przeszkody o Puchary Starosty Bielskiego i Wójta Gminy Jasienica oraz coroczny bieg w. Huberta zamykajcy jesienn aur, na które corocznie serdecznie zapraszamy.

Rybaczówka


Co na jesienne spacery


Szlakiem bocianich gniazd

 

 Opracowanie: Kalinka, LeM

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021